De Muiderpoort Vastgoedbeheer V.O.F.

 

Oostenburgerpark 144

1018 HT Amsterdam

WWW.MPVB.NL

Zakelijke gegevens

KvK 71345507

 

Kijk ook eens bij Pararius

MPVB

Contactinformatie

 

beheer@mpvb.nl

020 845 80 60

 

 

Contact, huurders en verhuurders


U vind hier onze contactgegevens, neem gerust contact op en wij zullen u zo snel mogelijk te woord staan.

 

En kijkt u ook op deze pagina naar de secties "Huurders" en "Verhuurders" of er hier iets staat wat u graag direct wil weten. Daarnaast kunt u inloggen op uw eigen portaal waar u de status van uw melding kunt zien of bijvoorbeeld de laatste huurprijs.

Huurders

 

Welkom huurder van De Muiderpoort Vastgoedbeheer.

 

Wij zijn u graag van dienst en hopen dat u zich thuis bij ons voelt. In de relatie tussen huurders en verhuurders is het heel belangrijk om goed contact te onderhouden. Om dit makkelijker voor u te maken zetten wij onderstaand wat dingen voor u op een rij:

 

Onderhoud: Voor zaken met betrekking tot onderhoud kunt u het best inloggen in uw PORTAAL, de codes hiervoor vindt u op uw welkomstbrief of kunt u anders per e-mail opvragen, dat kan echter wel een paar uur duren.

 

Voor spoedeisende klachten kunt u ons ook buiten kantooruren bellen wanneer het portaal geen uitkomst biedt. Onze response-tijd tussen 07:00 en 23:00 uur is maximaal 1,5 uur. Het portaal is dus vaak sneller en geeft op veel vragen direct antwoord. In de algemene bepalingen van uw huurovereenkomst staat vermeld welke zaken voor uw rekening komen en welke voor rekening van de verhuurder komen. In de regel geldt dat de meeste zaken als klein onderhoud zoals het vervangen van een kraan of douchegarnituur voor rekening komen voor een huurder maar groot onderhoud zoals daklekkages, de centrale verwarming en het buitenschilderwerk voor rekening van de verhuurder. Voor alles geldt dat wij u alleen kunnen helpen indien u ons tijdig informeert, liefst via het portaal. Ook kan het zijn dat wij eerst even zelf willen komen kijken om te zien wat er precies moet gebeuren. Dat voorkomt dat we de verkeerde mensen of het verkeerde materieel naar u sturen of onnodige kosten maken.

 

Betalingen: Er bestaan bij ons geen andere afspraken dan huur bij vooruitbetaling zoals het ook wettelijk is geregeld, hier worden geen uitzonderingen op gemaakt. Dat wil zeggen dat u de huur altijd voor of op de eerste dag van de maand (of soms kwartaal) voor de komende periode betaalt. Verrekeningen met onderhoud, waarborgsommen en dergelijke zijn niet toegestaan. Ook het niet ontvangen van facturen of aanmaningen is geen reden om niet te betalen. Wettelijk is de huur een brengschuld en geen haalplicht wat zoveel betekent dat u zelf in de gaten dient te houden of u betaald heeft. Ook een incassomachtiging of periodieke overschrijving is helaas geen garantie dat de huur betaald is, controleert u dat altijd even. Wij sturen op onregelmatige basis herinneringen aan onze klanten maar wij sturen geen waarschuwingen voordat wij een zaak in handen van een incassobureau geven. Wacht dus niet en voorkom onnodige kosten.

 

Contract: Bewaart u altijd zorgvuldig uw huurovereenkomst. Er staan veel belangrijke afspraken in en het kan tevens dienen als leidraad voor veel vragen die u kunt hebben in de relatie tussen huurders en verhuurders. Voor het opstellen van huurcontracten maken wij bij De Muiderpoort Vastgoedbeheer gebruik van het model van de Raad van Onroerende Zaken, een adviesorgaan waar zowel huurders- als verhuurdersorganisaties aan deel nemen. Deze overeenkomsten zijn getoetst aan de wettelijke bepalingen en in veel gevallen wel aangevuld met bijzondere bepalingen van ons kantoor. Op www.roz.nl kunt u deze modellen allemaal terugvinden.

 

Overlast: Indien u (ernstige) overlast ondervindt van uw buren schroomt u dan nooit dit te melden bij ons. Wij zijn zelfs wettelijk verplicht, indien het binnen ons bereik ligt, om hiertegen op te treden. Bedenk wel dat u stedelijk woont en dat het daarom nooit muisstil kan worden. Probeer ook zelf geen overlast te veroorzaken. Communicatie is hierbij cruciaal, geeft u een keer een feestje nodig dan uw buren ook uit of stop een briefje in hun brievenbus, liefst een week of langer van tevoren.

Leven in een stad is heus niet voor iedereen makkelijk maar ook hier geldt: 'het is de toon die de muziek maakt'

 

Onderverhuur: Is bij ons nooit toegestaan tenzij nadrukkelijk anders met u schriftelijk overeengekomen. Vraagt u derhalve, ook als het voor korte tijd is, schriftelijk toestemming. Mochten wij toch constateren dat u zonder toestemming onderverhuurt dan zullen wij ontbinding van de huurovereenkomst aanvragen en alle schade (ook bovenmatige huur) op u verhalen. Mocht u ondanks bovenstaande uitleg nog vragen hebben dan mag u ons altijd e-mailen of bellen.

Contact


De Muiderpoort Vastgoedbeheer

T 020 845 80 60

E beheer@mpvb.nl

Portaal huurders

Portaal verhuurders

Inloggen
Inloggen

Login >

Verhuurders

 

Een goede reden om het beheer uit te besteden is dat dit u een fiscaal voordeel kan opleveren. Indien u namelijk het beheer zelf doet kunnen de opbrengsten gezien worden als inkomsten uit arbeid (Box I). Maar wij hopen toch dat u voornamelijk zaken met ons wil doen om ontzorgt te worden. Met het inschakelen van een professioneel beheerder voorkomt u dit. Maar belangrijker is wellicht dat er veel bij beheer komt kijken en dat kennis van zaken uw nettorendement verhoogt. Het begint vaak al met de huurovereenkomst.

 

Kennis van het huurrecht is dan onontbeerlijk en weten wat er allemaal mis kan gaan tussen huurders en verhuurders is een vereiste. Ook voor het verzorgen van de administratie en het technisch beheer is het een must om bij te blijven met nieuwe regelgeving. Wat zijn de eisen die de Dienst Bouw en Wonen of het Bouwbesluit stelt, hoe voorkom ik een zaak bij de Huurcommissie, welk onderhoud moet de huurder nu zelf doen en zijn er ook betaalbare en betrouwbare aannemers? De Muiderpoort Vastgoedbeheer kent de antwoorden op deze vragen en zorgt ervoor dat alles in goede banen wordt geleid. Het is vaak hollen of stilstaan maar over het algemeen zit er behoorlijk wat werk in beheren, zeker als je het goed wilt doen. De Muiderpoort Vastgoedbeheer krijgt, als lid en partner van diverse organisaties, automatisch informatie toegezonden en werkt met de modernste software voor professionele vastgoedbeheerders.

Wij vinden het heel belangrijk om een goede verstandhouding te hebben met al onze klanten, huurders en verhuurders al is het niet altijd mogelijk deze belangen te verenigen. Ervaring heeft ons geleerd dat een duurzame relatie met huurders meestal voor het beste resultaat zorgt maar wij zijn ons er goed van bewust wie onze opdrachtgever is. Als er echter wel een conflict ontstaat zijn wij uitgerust met de juiste kennis van zaken om het tot een goed einde te brengen. Een periodieke rapportage is voor u als vastgoedbezitter onontbeerlijk. U wilt immers goed op de hoogte blijven van de huurachterstanden, de kosten en het verloop in uw panden veel zult u ook terug kunnen vinden op uw persoonlijk PORTAAL.

 

Wij beschikken voor de incasso van huren en het betalen van lasten over een Stichting Derdengelden. Dat betekent dat wij maandelijks binnen een week met u afrekenen en geen debetstand kunnen faciliteren. Wel zo duidelijk, wat u ontvangt is het nettoresultaat van de week daarvoor. Het houdt ons ook scherp om tussen de eerste van de maand en de week er na alles te incasseren. Mocht u meer dan tien huurders hebben dan is het ook mogelijk om via een eigen bankrekening te werken

U ontvangt van ons elke maand een duidelijk leesbare rapportage per e-mail. Van huuropzeggingen of andere mutaties krijgt u van ons direct een melding. Van spoedeisend onderhoud natuurlijk ook. Bij kleine storingen, lekkages en anderzijds klein onderhoud geven wij echter onmiddellijk opdracht maar stellen u daarvan wel direct op de hoogte. Cruciaal is dat u het optimale rendement uit uw exploitatie haalt. Wij zien het als een uitdaging om daarvoor te zorgen. Dat betekent dat wij scherp moeten zijn, ook met onze prijzen. Dat betekent daarnaast dat wij ook out-of-the-box moeten kunnen denken in voorkomende situaties en dat wij snel moeten reageren als de situatie daar om vraagt. Test ons en zie wat wij waard zijn. Kom eens langs en wij helpen u, geheel vrijblijvend, op weg.